Vydavatel

Časopis Czech Music Quarterly vydává Hudební informační středisko, o.p.s. za podpory Ministerstva kultury České republiky a Nadace český hudební fond.

Šéfredaktor: Petr Bakla
Produkce: Monika Havlová
Překlad: Hilda Hearne
Grafický design: Ditta Jiřičková, HD Edit

Kontakt:
Besední 3, 118 00 Praha 1, Česká republika.
Telefon: +420 257 312 422
E-mail: info@czech-music.net

Logo MKLogo OSANadace Leose Janacka