Czech Music Quarterly  je časopis o české vážné hudbě v angličtině. Poskytuje široké spektrum informací a témat relevantních jak pro hudební profesionály (výkonné umělce, skladatele, muzikology, pedagogy a univerzitní studenty), tak pro zájemce o českou hudební kulturu obecně. Přináší monografické články o historii i současnosti české hudby od předních muzikologů a publicistů, pravidelně otiskuje původní rozhovory se skladateli a interprety a informuje o aktuálních událostech týkajících se české hudby. Pravidelnou součástí obsahu jsou recenze CD. Koncepce časopisu vychází vstříc především zahraničnímu čtenáři, obsahuje však materiály hodnotné též pro domácí publikum.

2016/3

Aktuální vydání obsahuje:

CMQ No. 3 / 2016 - title

Opera cannot further evolvewithout new works
An interview with Jiří Nekvasil
by Helena Havlíková

A Festival of Rediscovered Czech Jewish Music
by David Fligg

Pavel Haas: Janáček’s most gifted pupil?
by Ondřej Pivoda, Lubomír Spurný

The first edition of Antonín Dvořák’s forgotten opera
by Lukáš M. Vytlačil

Facsimile Edition of Jan Blahoslav’s Musica
by Jaroslav Pánek

Czech Music Every Day. Events at home and abroad
from May to June 2016
by Barbora Vacková

Socialist realism in Czechoslovakia?
part 2
by Viktor Pantůček

Reviews

+ CD Contempuls Sampler 3 from Prague’s Contempuls contemporary music festival. 

Contempuls Sampler 3