Czech Music Quarterly  je časopis o české vážné hudbě v angličtině. Poskytuje široké spektrum informací a témat relevantních jak pro hudební profesionály (výkonné umělce, skladatele, muzikology, pedagogy a univerzitní studenty), tak pro zájemce o českou hudební kulturu obecně. Přináší monografické články o historii i současnosti české hudby od předních muzikologů a publicistů, pravidelně otiskuje původní rozhovory se skladateli a interprety a informuje o aktuálních událostech týkajících se české hudby. Pravidelnou součástí obsahu jsou recenze CD. Koncepce časopisu vychází vstříc především zahraničnímu čtenáři, obsahuje však materiály hodnotné též pro domácí publikum.

Czech Music Quarterly 1/2018

Aktuální vydání obsahuje:

IVA  BITTOVÁ ON KURTÁG AND THE SOUNDS OF THE HUDSON VALLEY 
by Matěj Kratochvíl

PRAGUE MODERN AND PASCAL GALLOIS RECORDING FOR STRADIVARIUS
by Boris Klepal

THE YEAR OF LEOŠ JANÁČEK ON CZECH RADIO VLTAVA
by Boris Klepal

PLAYFUL BUT ANIMALISTICALLY SERIOUS: CZECH INTERWAR MUSIC AND SPORT
by Miloš Zapletal

CZECH MUSIC EVERY DAY - EVENTS AT HOME AND ABROAD IN THE WINTER OF 2017/18 
by Barbora Vacková

A LITTLE-KNOWN CONTEMPORARY SOURCE FOR WENZEL TOMASCHEK
by Tom Moore